porodiljna naknada
Mamin svijet

Porodiljna naknada 2021.g. – tko ostvaruje, koliko iznosi i ostalo

Porodiljna naknada općeniti je naziv za novčanu naknadu koju rodilja prima nakon rođenja djeteta za vrijeme trajanja tzv. porodiljnog dopusta.

Što je porodiljni?
Porodiljni je zapravo rodiljni i roditeljski dopust. Rodiljni traje od 45. ili 28. dana prije termina pa sve do navršenih 6 mj. djeteta, a roditeljski do 1. godine djeteta (ako se radi o blizancima ili 3.+ djetetu, onda traje do 3.g.). Rodiljni koristi majka, a roditeljski majka ili otac. Roditeljski dopust roditelj može iskoristiti do osme godine djetetova života, no većina roditelja ga iskoristi do prve godine djetetova života

U ovom tekstu donosim 3 vrste naknada koje je moguće ostvariti:

  1. tzv. porodiljna naknada
  2. jednokratna novčana naknada
  3. ostale (koje daju grad, poslodavac…)

1. TZV. PORODILJNA NAKNADA

ZAPOSLENE ŽENE – RODILJNI DOPUST

Vrijeme trajanja
Rodiljni dopust se počinje koristiti 28 dana prije očekivanog termina poroda, iznimno 45 dana prije očekivanog poroda što utvrđuje liječnik ginekolog (iz obveznog zdravstvenog osiguranja), a traje najdulje do navršenih 6 mjeseci života djeteta.

Novčana naknada
Naknada za rodiljni dopust se utvrđuje prema prosjeku plaće isplaćene 6 mjeseci prije mjeseca u kojem rodiljni dopust počinje. Iznosi 100% prosječno isplaćene plaće u tom razdoblju (dakle, nema visinskog ograničenja). No, da bi trudnica/rodilja ostvarila pravo na rodiljni dopust mora biti zaposlena najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u prethodne dvije godine.

To npr. znači ako na rodiljni dopust idete u 6.mj., onda vam se naknada za rodiljni dopust računa prema zadnjih 6 isplaćenih plaća, zaključno s plaćom isplaćenom u petom mjesecu (znači isplate koje ste dobili u mjesecima: 5., 4., 3., 2., 1. i 12., tj. to su plaće za mjesece: 4., 3., 2., 1. 12. i 11.). U izračun naknade NE ulazi prijevoz, jubilarne nagrade, regres i sl.
To ne isplaćuje poslodavac nego Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Poslodavca to ne košta ni lipe, stoga ako vam je ugovor pri kraju, pokušajte dogovoriti da vam produže ugovor za vrijeme trajanja rodiljnog i roditeljskog dopusta. Inače ćete koristiti porodiljni kao nezaposlena majka (koji iznosi oko 2300 kn).

Kako se ostvaruje?
U najbližem uredu HZZO-a podnosi se Zahtjev, koji se može tamo preuzeti i popuniti, a na ovom linku možete vidjeti i kako izgleda.

Uz zahtjev se prilaže:

  1. izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad zbog otvaranja rodiljnog dopusta (izdaje ginekolog obveznog zdravstvenog osiguranja, tzv. doznake)
  2. potvrda o plaći (ukoliko je prethodno korišteno pravo na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u trudnoći, nova potvrda o plaći se ne treba priložiti, nego se naknada plaće određuje osnovom one potvrde o plaći koju je osigurana osoba već dostavila HZZO-u prilikom započinjanja korištenja toga prava) (poslodavci to nazivaju R1 obrazac).
  3. preslika kartice tekućeg računa.
  4. preslika osobne iskaznice
  5. izjava, koja se također preuzima u uredu HZZO-a.

Zahtjev treba podnijeti najmanje 15 dana prije početka korištenja rodiljnog dopusta. To znači da ako će se rodiljni dopust koristiti 28 dana prije termina – onda se Zahtjev podnosi najmanje 43 dana prije termina. A ako će se rodiljni dopust koristiti 45 dana prije termina – onda se Zahtjev podnosi najmanje 60 dana prije termina.

Prerano rođeno dijete:

Ako je dijete prerano rođeno, obvezni rodiljni dopust zaposlene ili samozaposlene majke produžuje se za onoliko dana za koliko je dijete prerano rođeno. Prerano rođeno je dijete koje je rođeno prije 37. tjedna trudnoće. To utvrđuje Zavod za vještačenje na temelju medicinske dokumentacije koja se podnosi HZZO-u: rodni list, otpusna pisma i trudnička knjižica.

RODITELJSKI DOPUST

Nakon navršenih 6 mj. života djeteta, ide roditeljski dopust koji iznosi također 100% neto plaće, ali maksimalno do 5.654,20 kn. Njega može koristiti majka ili otac.

Kako se ostvaruje?

U HZZO se odnosi Zahtjev za roditeljski dopust (skupa s dokumentima koji su tamo navedeni) i Izjava roditelja o tome koji će roditelj koristiti drugih 6 mj. dopusta. (Ako koristi otac, on dobija i 2 dodatna mjeseca, kao rezultat potpore države očevima da koriste roditeljski dopust). Zahtjev se treba podnijeti kad beba navrši 5 mj. Navodno se svi ovi dokumenti mogu poslati i e-mailom u Vaš matični HZZO, no to svakako treba provjeriti.

Pojednostavljeno:

od 45/28 dana prije termina do 6 mj. života djeteta100% plaće
6-12 mj. života djeteta100% plaće, ali maksimalno do 5.654,20 kn

VAŽNO! Za blizance, treće i svako sljedeće dijete:

Porodiljni dopust može trajati maksimalno 3 godine sve zajedno, a naknada nakon prvih 12 mj. iznosi 2.328,20 kn, što je zapravo jako žalosno i šalje poruku roditeljima da se što prije vrate na posao! Nadajmo se da će se s vremenom i to povećati, kao što se već nekoliko puta povećala naknada za drugih 6 mj.

NEZAPOSLENE MAJKE

Vrijeme trajanja
One koriste rodiljnu brigu o djetetu (od rođenja do 6 mjeseci života djeteta), a zatim roditeljsku brigu o djetetu (od navršenih 6 mj. do navršene 1. godine života djeteta, za prvo i drugo rođeno dijete ili do navršene 3. godine života djeteta kod rođenja blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta.

Novčana naknada
Nezaposlena majka ima pravo na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu, a koja iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna mjesečno).

Kako se ostvaruje?
Nezaposlena majka može ostvariti pravo s osnove rodiljne i roditeljske brige o djetetu pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:
-da je hrvatska državljanka ili strankinja s odobrenim stalnim boravkom u RH,
-da ima neprekidno prebivalište ili odobreni stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje tri godine,
-da ima zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju te
-da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine ILI:
-da se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavila u roku od 90 dana od dana završetka redovitog školovanja ili studija ili 30 dana od dana završnog ispita, ili u roku od 30 dana od dana prekida redovitog školovanja ili studija, te u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti ili primanja novčane naknade zbog privremene nesposobnosti za rad, ako u trenutku prestanka tih okolnosti ima najmanje 6 mjeseci radnog staža.

Zahtjev za ostvarenje ovog prava podnosi se HZZO-u u roku od 30 dana od rođenja djeteta! Ako se rok slučajno propusti, postoji i rok od 120 dana od rođenja djeteta (no u tom slučaju ostvaruje se pravo na naknadu od dana podnošenja Zahtjeva, a ne od dana rođenja djeteta).

ISPLATA PORODILJNE NAKNADE

Za točan datume isplate porodiljne naknade u svakom mjesecu uguglajte “izvršenje proračuna”. Kliknite na link na kojem će vam se otvoriti tablica s datumom isplate za taj mjesec – to je ovaj link.

2. JEDNOKRATNA NOVČANA POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Tko ima pravo?
Zaposleni, samozaposleni, nezaposleni roditelj pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:
– da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci,
– da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Roditelj izvan sustava rada pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:
– da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina,
– da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Kako se ostvaruje?
Nekad se podnosio zahtjev HZZO-u, no danas to ide automatski: kada se dijete prijavljuje u matičnom uredu – onda matični ured šalje HZZO-u obavijest o rođenju djeteta sa zahtjevom za isplatu te naknade. Pohvale za našu državu i korak naprijed!

Koliko iznosi?
Jednokratna naknada iznosi 2.328,20 kuna i isplaćuje se na tekući račun roditelja koji je korisnik porodiljne naknade.

3. NOVČANA POMOĆ/NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Ovu jednokratnu naknadu isplaćuju mnoge općine, gradovi i županije, pa se treba raspitati u mjestu u kojem živite koliko iznose te naknade i kako ih je moguće dobiti.
Također, ukoliko ste zaposleni raspitajte se kod svog poslodavca postoji li kakva naknada za rođenje djeteta (postoje privatne firme koje to imaju). Ukoliko ste zaposleni u nekoj tzv. državnoj firmi znajte da prema Temeljnom kolektivnog ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama prema čl. 62. imate pravo na pomoć za rođenje djeteta. Ta pomoć iznosi 50% jedne proračunske osnovice (trenutno bi to iznosilo 50% od 3.326,00 kn, dakle 1663,00 kn).

Ovo su neke osnovne informacije i najčešće situacije, a za sve ostalo (poput očeva na roditeljskom dopustu, rada s polovicom radnog vremena, posvojenje…) posjetite službene stranice HZZO-a.

Izvor za pisanje ovog teksta: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20) koji je na snazi od 01.04.2020.g.

P.S. Ipak sam ja pravnica, ne mogu bez navođenja zakona hehehhe

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovoga – slobodno mi se javite!

A na ovim linkovima možete pronaći Popis opreme za bebu i mamu, kao i Popis za rodilište.

VAŽNO!

Porodiljni i tzv. komplikacije u trudnoći su 2 različite stvari! Komplikacije su zapravo bolovanje za vrijeme trudnoće, mogu se početi koristiti od početka utvrđivanja trudnoće, pa sve do otvaranja obveznog rodiljnog dopusta (45 ili 28 dana prije termina). Naknada iznosi maksimalno 4250,00 kn.

Prelazak iz komplikacija u rodiljni dopust odvija se, ne biste vjerovali, automatski, bez ponošenja zahtjeva i druge dokumentacije. A porodiljna naknada računa se prema plaćama isplaćenima prije otvaranja komplikacija, što znači da korištenje komplikacija ne umanjuje iznos porodiljne naknade!

Print Friendly, PDF & Email

Možda vam se svidi i...

Popularno...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *